Ons advies tegen corona / our advice against corona:Geen handenschudden.

No shaking hands.


Was uw handen regelmatig, minimaal 20 seconden.

Please wash your hands often, with a minimum of 20 seconds.

Nies en hoest in uw elleboog.

Sneeze and cough in your elbow.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Use paper towels.

Als u nog vragen heeft bel / if you have any questions call:0800-1351