De meeste geneesmiddelen die astma en/of COPD verlichten, zijn zeer doeltreffend als ze worden geïnhaleerd, omdat het product dan direct de bronchiën bereikt. Sommige mensen hebben echter problemen met het gebruik van aërosols of dosisinhalatoren.

Wat is een inhalatie- of voorzetkamer?

Een inhalatie- of voorzetkamer is een plastic reservoir (zelden van metaal) dat tussen de mond en een dosisaërosol wordt geplaatst. Met een druk op de dosisaërosol komt het medicijn in de inhalatiekamer, waarna het vervolgens kan worden geïnhaleerd door rustig in te ademen via het mondstuk van de inhalatiekamer.

Voor wie is een inhalatie- of voorzetkamer geschikt?

De inhalatiekamer kan worden gebruikt door elke astma- of COPD-patiënt om het innemen van de medicatie te vergemakkelijken. De inhalatiekamer is met name geschikt bij ernstige problemen met de ademhaling omdat het medicijn zonder grote inspanning kan worden ingeademd, en voor kinderen en ouderen.

Wat zijn de voordelen van dit apparaat?

Het is een oplossing voor mensen met problemen met de coördinatie tussen handmatig activeren van de dosisaërosol en inademen via de mond. Verder kan het geneesmiddel bij ademhalingsproblemen zonder inspanning worden ingeademd.

Wat is het nadeel van dit apparaat?

Het enige nadeel is de omvang van het apparaat, waardoor dit moeilijker is mee te nemen dan alleen een inhalator. De volume van de inhalatie- of voorzetkamers kan echter variëren. De nieuwste inhalatie- of voorzetkamers nemen niet veel ruimte in en sommigen zijn zelfs buigzaam en kunnen worden opgevouwen.

Hoe dient een inhalatie- of voorzetkamer gebruikt te worden?

Verwijder de dop van de inhalator of de aërosol. Schud de flacon van de aërosol. Bevestig het uiteinde van de aërosol op de achterkant van de kamer. Plaats het mondstuk van de inhalatiekamer in de mond. Sluit de lippen stevig rond het mondstuk, zonder erin te bijten. Bij zuigelingen: plaats het gezichtsmasker over de neus en de mond van het kind. Druk op de aërosol om een dosis in de inhalatiekamer te activeren. Adem langzaam en diep in. Laat kinderen en zuigelingen 10 keer inademen. Indien er meerdere doses zijn voorgeschreven, dan worden deze afzonderlijk van elkaar ingeademd en dient de dosisaërosol na elke inname te worden geschud.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten er genomen worden?

Voor de plastic inhalatie- of voorzetkamer: eenmaal per week reinigen met een schuimmiddel (type afwasmiddel); goed spoelen; niet afdrogen, maar aan de lucht laten drogen.

Wordt een inhalatiekamer vergoed door de ziektekostenverzekering?

De meeste inhalatie- of voorzetkamers die worden voorgeschreven door een arts, worden vergoed. Raadpleeg hiervoor uw apotheker.
Inhalatie- of voorzetkamers verbeteren de werkzaamheid van een inhalatie, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Let op: er bestaan meerdere typen inhalatiekamers. Vraag uw arts of apotheker om advies. Lees voor gebruik de bijsluiter en aanbevelingen van de fabrikant goed door.