De meeste geneesmiddelen die astma en/of COPD verlichten, zijn zeer doeltreffend als ze worden geïnhaleerd, omdat het product dan direct de bronchiën bereikt. Voor correct gebruik van dit medicijn is het echter heel belangrijk dat de aanwijzingen worden opgevolgd.

Wat is een poederinhalator?

Dat is een apparaat dat bestaat uit een patroon met een geneesmiddel (in poedervorm), een plastic houder met een mondstuk en een dop. Het is uitgerust met een activeringssysteem voor de vereiste dosis en soms met een dosisteller. Het hulpmiddel mag uitsluitend worden gebruikt voor de luchtwegen. Let op: er bestaan meerdere typen poederinhalatoren. Lees voor gebruik eerst de bijsluiter.

Hoe wordt de poederinhalator gebruikt?

Verwijder de dop om het mondstuk vrij te maken. Laad het apparaat om de dosis te activeren. Maak de longen leeg door diep uit te ademen. Plaats het mondstuk in de mond. Sluit de lippen stevig rond het mondstuk zonder erin te bijten. Adem diep in om de dosis af te geven. Haal het mondstuk uit uw mond. Houd uw adem 10 seconden in. Spoel de mond. Spoel het mondstuk onder de kraan voordat u het opbergt in het doosje.

Hoe is na te gaan of het product goed is ingenomen?

Probeer het uit voor een spiegel. Als er een grote hoeveelheid van het product ontsnapt uit de neus of mond, probeer het dan opnieuw en neem de tijd om de bewegingen te coördineren. Raadpleeg bij problemen de behandelend arts; hij/zij kan informatie geven of het gebruik van een ander inhalatiesysteem voorstellen.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden?

Bewaar de bijsluiter. Houd het product uit de buurt van warmte en vocht en buiten het bereik van kinderen.

Zijn er bijwerkingen?

Zoals bij elk geneesmiddel kunnen er bijwerkingen optreden. Voor geïnhaleerde geneesmiddelen zijn de meeste van deze bijwerkingen niet ernstig. Neem in geval van twijfel contact op met de behandelend arts.
De dosering is strikt persoonlijk. Deze is door de behandelend arts aangepast aan de ernst van de astma. Volg de aanwijzingen op het recept en lees de bijsluiter goed door voordat het geneesmiddel gebruikt gaat worden.