Bepaalde verschijnselen duiden op een neurologisch spoedgeval. Meestal betreft het dan een hersenbloeding of een herseninfarct. U kunt uzelf of anderen een dienst bewijzen als u deze verschijnselen herkent.

Herkennen van een neurologisch spoedgeval

Elk ongebruikelijk, plotseling optredend, tijdelijk of langdurig verschijnsel kan duiden op een neurologisch spoedgeval, waarvoor snel medische hulp moet worden ingeroepen. Maar let op: als de hieronder beschreven verschijnselen geleidelijk volledig verdwijnen, wil dat niet zeggen dat er niets aan de hand is.

Verschijnselen, waarbij aan een hersenbloeding of een herseninfarct gedacht moet worden

Hevige hoofdpijn Problemen met het gezichtsvermogen, tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen in één oog of beide ogen Slikproblemen Moeite met of uitval van de spraak Gezichtsverlamming Verlamming van de ledematen Duizeligheid, gevoel van onzekerheid, wazig zien, oorsuizingen Vallen met bewustzijnsverlies Stuiptrekkingen, onwillekeurige samentrekking van de spieren en schokkerige bewegingen Totaal bewustzijnsverlies Deze verschijnselen kunnen afzonderlijk optreden, maar ook in combinatie. Ze kunnen tevens gepaard gaan met andere verschijnselen, zoals: misselijkheid; braken; transpireren; bleekheid.

Hoe te reageren?

Als het uzelf betreft en u bij bewustzijn bent: bel de huisarts of 1-1-2 of ga zo snel mogelijk naar een afdeling voor spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Zorg er bij voorkeur voor dat iemand met u meegaat. Als u deze verschijnselen constateert bij iemand anders: bel de huisarts of 1-1-2. Probeer de betreffende persoon niet zelf te vervoeren, vooral niet als deze niet meer volledig bij bewustzijn is. In veel gevallen verhoogt directe medische hulp de kans op genezing en blijft het risico van nadelige gevolgen beperkt.

Wie te bellen in een noodgeval?

In een medische spoedsituatie kunt u verschillende nummers bellen: de huisarts;. de ambulancedienst (1-1-2). Hoe moet de eerstehulpdienst te woord worden gestaan? De doeltreffendheid van de interventie van de hulpdienst hangt af van de nauwkeurigheid van uw telefoontje. Wees kalm, nauwkeurig en beantwoord alle vragen. Verbreek nooit als eerste de verbinding. Blijf luisteren en wacht op instructies. Als u weet hoe u eerste hulp moet verlenen, leg de persoon dan in een veilige houding.
Neem altijd contact op met de huisarts of 1-1-2. Het belangrijkste is dat de patiënt zo snel mogelijk wordt geholpen om complicaties te beperken of de levensverwachting niet in gevaar te brengen.