Een TIA is een tijdelijke verstoring van de bloedtoevoer naar de hersenen: de symptomen verdwijnen binnen 1 – 24 uur zonder blijvende schade of hersenletsel. Een TIA vereist echter wel onmiddellijke medische zorg.

Wat is een TIA?

Een TIA wordt veroorzaakt door een onderbreking of afname van de bloedstroom in een slagader die naar de hersenen of het netvlies (het vlies aan de binnenkant van het oog) loopt.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen kunnen zich manifesteren als: visusstoornis: een tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen in één of beide ogen; verlamming van een lichaamsdeel of gevoelloosheid van een arm of been; scheve mond; moeite met of uitval van de spraak. Een TIA kan gepaard gaan met: slikproblemen; duizeligheid of evenwichtsverlies; tijdelijk verlies van bewustzijn (soms); braken (soms). Het kenmerk van een TIA is dat de symptomen plotseling optreden, ook al zijn ze wisselend qua hevigheid. De symptomen zijn echter van voorbijgaande aard en nemen ook weer af. Een volledige herstel van deze symptomen is echter geen reden om gerust te zijn: het is wel degelijk een ernstige situatie en een potentiële bedreiging voor de hersenen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld door middel van een uitgebreid hersenonderzoek naar het gezichtsvermogen en gehoor en naar de motoriek (bewegingen) van de patiënt. Het onderzoek zal worden aangevuld met bloedonderzoek en andere onderzoeken, zoals een ECG (elektrocardiogram), MRI ('magnetic resonance imaging') of CT-scan van de hersenen.

Wat zijn de risico's?

Een TIA vormt een ernstige bedreiging voor de hersenen, omdat het een voorbode kan zijn van een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA). In de meeste gevallen verdwijnen deze symptomen binnen één tot maximaal 24 uur. Duren de symptomen langer dan 24 uur, dan is er sprake van een CVA en zal het letsel blijvend zijn. Daarom moet een TIA worden beschouwd als een noodsituatie en men dient dan ook dienovereenkomstig te handelen.

Waaruit bestaat de behandeling?

De behandeling bestaat in wezen uit voorkomen dat het voorval zich herhaalt of dat het leidt tot een cerebrovasculair accident (CVA). Meestal worden er bloedverdunners en cholesterolverlagers voorgeschreven. Roken en overmatig alcoholgebruik zijn uit den boze.

Waar moet ik op letten?

Patiënten met hypertensie, diabetes, een hoog cholesterolgehalte of overgewicht zouden extra moeten worden gecontroleerd. Deze aandoeningen vormen een verhoogd risici voor het krijgen van een TIA, maar kunnen ook leiden tot een CVA. Ook behandelingen als HST (hormoonsubstitutietherapie voor menopauzale verschijnselen) of orale anticonceptiva kunnen gepaard gaan met een licht verhoogd risico van een TIA of CVA

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen?

U dient te stoppen met het gebruik van tabak en alcohol. Patiënten met diabetes, een hoog cholesterolgehalte, obesitas en hoge bloeddruk moeten worden behandeld en regelmatig gecontroleerd.
Een TIA is een waarschuwing en kan een voorbode zijn van een beroerte of cardiovasculaire ziekte. In het geval van symptomen die wijzen op een TIA, dient u contact op te nemen met een arts om mogelijke complicaties te voorkomen. Daarom is het goed om te weten dat deze signalen duiden op een noodsituatie.