Twee derde van de migrainepatiënten is vrouw. De hormonale veranderingen in de menstruatiecyclus zijn één van de oorzaken van het vaker voorkomen van migraine bij vrouwen.

Hoe kunt u weten dat het niet om een 'gewone' hoofdpijn gaat?

Migraine manifesteert zich vaak in de vorm van een hevige, kloppende pijn, verspreid of lokaal aan één zijde van het hoofd of geconcentreerd in het oog, zonder dat er enig verband met een aandoening bestaat. Deze pijn kan gepaard gaan met andere symptomen, zoals misselijkheid, braken of overgevoeligheid voor licht of geluid. De migraineaanval kan worden voorafgegaan door aura. Bij migraine met aura kunnen zich verschijnselen vooraf voordoen of soms tegelijk met de hoofdpijn. Het gaat hoofdzakelijk om problemen met het gezichtsvermogen (het zien van schitteringen), problemen met gevoelswaarneming (kriebelende ledematen) of taalproblemen (moeite om zich te uiten).

Waarom heb ik last van migraine?

Bij vrouwelijke migrainepatiënten kan de migraine gerelateerd zijn aan de menstruatiecyclus. De migraine begint in de puberteit, is heviger tijdens de menstruatie, neemt af tijdens de zwangerschap en verdwijnt na de menopauze. Bij vrouwelijke migrainepatiënten kan de migraine gerelateerd zijn aan de menstruatiecyclus. De migraine begint in de puberteit, is heviger tijdens de menstruatie, neemt af tijdens de zwangerschap en verdwijnt na de menopauze. Er bestaat een nauw verband tussen migraine en de hormonale veranderingen tijdens de menstruatiecyclus. De eerste migraineverschijnselen beginnen meestal in de puberteit. Daarna zijn vrouwelijke migrainepatiënten in bepaalde periodes van hun menstruele cyclus gevoeliger voor migraine.

In welke periode treden deze aanvallen op?

Een migraineaanval kan vlak voor de menstruatie optreden. Men spreekt van 'catameniale migraine' als de migraine met de menstruatiecyclus samenhangt. Deze aanvallen zijn niet heftiger, maar worden vaak wel zo ervaren omdat de vrouwen bang zijn voor een onverwachte migraineaanval tijdens hun menstruatie.

Kan mijn anticonceptiemethode de oorzaak zijn?

Laaggedoseerde anticonceptiepillen worden meestal goed verdragen. Toch kan het gebeuren dat bepaalde vrouwen deze minder goed verdragen en dat tijdens het gebruik van de anticonceptiepil migraine bij hen vaker optreedt. Als dat bij u het geval is, zal uw arts u een andere pil of een andere anticonceptiemethode kunnen voorstellen. Anderzijds kan een anticonceptiepil die oestrogeen en progesteron bevat, gecontra-indiceerd zijn bij vrouwen die lijden aan migraine met aura, vanwege het verhoogde vasculaire risico. Bij andere vrouwen heeft het pilgebruik geen enkele invloed of kan dit de situatie zelfs verbeteren.

Wat gebeurt er als ik in zwanger ben?

Vrouwelijke migrainepatiënten die zwanger willen worden, dienen hun arts hierover te informeren zodat hij een behandeladvies kan geven. Bij een groot aantal toekomstige moeders zal het aantal migraineaanvallen duidelijk afnemen. Bij een klein percentage vrouwen zal de migraine tijdens de zwangerschap aanhouden of verergeren. Maar na de bevalling kan de frequentie van de migraineaanvallen met dezelfde intensiteit als voor de zwangerschap terugkomen.

Verdwijnt mijn migraine na de menopauze?

Vlak voor de menopauze neemt de migraine vaak toe. Vervolgens zullen bij vrouwen die last hebben van migraine tijdens hun menstruatie, de catameniale migraine, de aanvallen vaak afnemen en zelfs verdwijnen. U zult de periodes herkennen die samenhangen met het verschijnen van uw migraine, alsmede de factoren die een aanval kunnen uitlokken. Deze elementen vormen voor uw arts een richtlijn in de keuze van uw behandeling. U zult de periodes herkennen die samenhangen met het verschijnen van uw migraine, alsmede de factoren die een aanval kunnen uitlokken. Deze elementen vormen voor uw arts een richtlijn in de keuze van uw behandeling.

Zijn er uitlokkende factoren?

Voedsel- of slaapgebrek, bepaalde voedingsmiddelen zoals chocolade, alcohol, kaas of voedingsmiddelen die natriumglutamaat bevatten (industriële smaakversterkers), blootstelling aan scherp licht of hard geluid, weersveranderingen, stress of angst zijn allemaal factoren die een aanval kunnen uitlokken.
Migraine is geen ramp. U kunt uw klachten verlichten. Probeer de factoren vast te stellen die een aanval uitlokken en de periodes waarin een aanval zich vaak voordoet en praat erover met uw arts. Als hij goed op de hoogte is, kan hij een behandeling voorschrijven voor uw aanvallen of kan hij zelfs het hele migraineprobleem behandelen.