De behandeling van hoge bloeddruk bij ouderen is gebaseerd op leefstijladviezen en in de meeste gevallen op een behandeling met medicijnen.

Wat is bloeddruk?

Bloeddruk is de druk op de slagaderwand, die ontstaat doordat het hart het bloed door de slagaderen pompt. De bloeddruk neemt bijvoorbeeld toe bij inspanning en daalt tijdens rust.

Vanaf welke waarden is de bloeddruk verhoogd?

We spreken van een verhoogde bloeddruk als de bovendruk 140 of hoger is of de onderdruk 90 of hoger. De bloeddruk verandert voortdurend, afhankelijk van lichaamshouding, activiteiten en spanningen. Daarom is één meting niet voldoende en wordt de meting herhaald.

Wie kan er last krijgen van hoge bloeddruk?

Meestal is er geen oorzaak voor een hoge bloeddruk te vinden. Hoge bloeddruk komt echter vaker voor bij personen met overgewicht, bij rokers en bij personen uit families waarin sprake is van erfelijke vorm van hoge bloeddruk. Zwangerschap en bepaalde geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld de anticonceptiepil, kunnen hoge bloeddruk veroorzaken. Ook bij het stijgen van de leeftijd kan de bloeddruk toenemen.

Wat zijn de gevolgen van hoge bloeddruk?

Het is niet goed als uw bloeddruk jarenlang te hoog is. Een permanent te hoge druk kan de de wand van slagaderen beschadigen, de hartwerking belemmeren en het hart overbelasten, en kan er schade ontstaan aan nieren en ogen. Het is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten.

Wanneer moet u uw bloeddruk laten controleren?

Hoge bloeddruk kent vrijwel geen symptomen. De aandoening wordt meestal ontdekt tijdens een routineonderzoek bij de arts. Soms kunnen er hoofdpijn, duizeligheid en problemen met het gezichtsvermogen optreden, of u kunt zich moe voelen of sneller dan normaal buiten adem raken bij inspanning. In dat geval is het gewenst dat u gezien wordt door een arts. Deze dient de bloeddruk te controleren.
Hoge bloeddruk moet, om schadelijke gevolgen te voorkomen, behandeld worden. Daarom dient u bij een afwijkende bloeddruk regelmatig een arts te bezoeken om uw bloeddruk te laten controleren.