De meeste geneesmiddelen die astma en/of COPD verlichten, zijn zeer doeltreffend als ze worden geïnhaleerd, omdat het product dan direct de bronchiën bereikt. Voor correct gebruik van dit medicijn is het echter zeer belangrijk dat de aanwijzingen worden opgevolgd.

Wat is een dosisaërosol?

Het is een eenvoudig systeem dat bestaat uit: een metalen flacon gevuld met een geneesmiddel en drijfgas en een plastic houder met een mondstuk en een dop.

Hoe moet de inhalator gebruikt worden?

Schud het apparaat om het product en het drijfgas te mengen. Verwijder de dop om het mondstuk vrij te maken. Houd de inhalator verticaal, met de onderkant van de metalen flacon naar boven. Maak de longen leeg door diep uit te ademen. Plaats het mondstuk voor in uw mond. Begin met inademen en druk daarbij de onderkant van de flacon in. Haal diep adem. Haal het mondstuk uit uw mond. Houd uw adem 10 seconden in. Spoel uw mond. Spoel het mondstuk onder de kraan voordat u het opbergt in het doosje.

Hoe is na te gaan dat het product goed is ingenomen?

Probeer het uit voor een spiegel. Als er een grote hoeveelheid van het product ontsnapt uit de neus of mond, probeer het dan opnieuw en neem de tijd om de bewegingen te coördineren. De druk op de metalen flacon moet tijdens het inademen. Er moet diep worden ingeademd. Raadpleeg bij problemen de behandelend arts; hij/zij kan informatie geven of het gebruik van een ander systeem of van een inhalatiekamer voorstellen.

Hoe is na te gaan wanneer een flacon leeg is?

Sommige producten zijn uitgerust met een dosisteller (van maximum naar minimum). Ook kan op de verpakking de datum van het eerste gebruik worden genoteerd. Afhankelijk van het aantal doses dat op de flacon staat vermeld, is een inschatting te maken op welke datum het medicijn op is. Leg in geval van twijfel de metalen flacon in het water. Als deze horizontaal blijft drijven, is de flacon leeg.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten er genomen worden?

Bewaar de bijsluiter. Houd het product uit de buurt van warmte en vocht en buiten het bereik van kinderen. Ook een lege flacon kan nog gas bevatten. De flacon mag niet doorgeprikt worden. Gooi de flacon niet in het vuur.

Wat te doen als het inhaleren niet of onvoldoende lukt?

Als het niet lukt om het product op de juiste manier in te ademen, raadpleeg dan de behandelend arts. Er bestaat instructiemateriaal om te leren het medicijn beter te gebruiken. Voor kinderen en ouderen zijn er ook maskers of inhalatiekamers waarmee het medicijn zonder problemen kan worden ingeademd.

Zijn er bijwerkingen?

Zoals bij elk geneesmiddel kunnen er bijwerkingen optreden. Voor geïnhaleerde geneesmiddelen zijn de meeste van deze bijwerkingen niet ernstig. Neem in geval van twijfel contact op met de behandelend arts.
De bloeddrukwaarden variëren afhankelijk van de leeftijd. Voor een goede behandeling van hoge bloeddruk moeten de medicijnen elke dag worden ingenomen, moet een dieet worden gevolgd en voldoende aan lichaamsbeweging gedaan.